Kontakt

KOR-REM Sławomir Grzegorczyk

Specjalista zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i rehabilitacji

 

www.kor-rem.pl

TEL.: 601 654 124

NIP: 7641775833

REGON: 570215153

 

Zapraszamy do współpracy