Charakterystyka prawidłowej postawy człowieka

Postawą nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała i położenie

poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej.

Postawa ciała jest nawykiem ruchowym. Swobodną postawę człowiek może

poprawić przez napięcie odpowiednich grup mięśniowych. Poprawna postawa w

odróżnieniu od swobodnej-nawykowej jest układem wymuszonym i nosi nazwę

postawy bacznej. Możemy nazwać ją postawą czynną. Postawa nawykowa jest

rzeczywistą postawą człowieka. Możemy ją nazwać postawą bierną.

postawa

Dega określa postawę ciała jako „… Swobodny układ ciała ludzkiego w postawie

stojącej…” a „…habitualna-normalna postawa jest wypadkową adaptacji gatunkowej,

osobniczych warunków genetycznych i indywidualnych reakcji w jego mentalnym,

fizycznym przystosowaniu się do otoczenia”.

Według Nowotnego prawidłową postawą ciała będziemy określać każdą taką

postawę, która odpowiada typowej postawie wyodrębnionej z grupy rówieśniczej tej

samej płci i zbliżonych cechach psychofizycznych. W odniesieniu do tak rozumianej

definicji rodzi się potrzeba uwzględnienia normy rozwojowej i skonstruowania takiej

metody oceny postawy ciała, która by te kryteria uwzględniała.

Przy prawidłowej postawie pion spuszczony z zewnętrznego otworu słuchowego

powinien przechodzić przez staw barkowy, biodrowy, nieco do przodu od stawów

kolanowych i skokowych oraz środek stóp. Jednym z elementów postawy jest kształt

stóp oraz ustawienie kończyn dolnych. Przy prawidłowym ustawieniu kończyn rzepki są

zwrócone do przodu, a stopy powinny mieć właściwe wykształcone sklepienia podłużne

i poprzeczne.